Zakat Hadiah

Zakat HadiahZakat yang tidak memiliki nisab. Waktu untuk menunaikannya adalah ketika seseorang mendapat hadiah. Dengan besaran tergantung cara mendapatkannya

    Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya :

  1. Zakat Hadiah tidak memiliki nisab
  2. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul.

   

    Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut:

  1. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.
  2. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya maka zakatnya 5%-10%

   

    Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah baik tenaga maupun pikiran, seperti want’s to be a milioner, maka zakatnya 2,5%.


Zakat Hadiah
Zakat Hadiah : Kadar zakat yang dikeluarkan tergantung oleh jerih payah kita dalam mendapatkannya :
  • 20% apabila mendapakannya dengan tidak mengeluarkan jerih payah.
  • 10% apabila mendapakannya dengan minin jerih payah.
  • 2.5% apabila mendapakannya dengan usaha dan jerih payah.
JUMLAH Zakat Hadiah YANG WAJIB DIBAYARKAN ADALAH : Rp. 0
INFAQ